KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávaniaSavoklub

SAVOKLUB je platforma pre aktívnu komunikáciu vo forme konzultácií, diskusií, seminárov, stanovísk, online poradenstva osôb a subjektov pôsobiacich v oblasti verejného obstarávania vychádzajúca zo skúseností Slovenskej asociácie pre verejné obstarávanie a rozvíjajúca pozitívne aspekty jej činnosti zohľadňujúc zmeny a aktuálny stav v problematike verejného obstarávania.

1.      Členom SAVOKLUB-u je možné sa stať výlučne registráciou do SAVOKLUB-u na Elektronickom portáli obstarávania na www.klient.sk, resp. www.e-obstaravanie.sk .

2.       Registrácia do SAVOKLUB-u je bezplatná.

3.       Registrovať do SAVOKLUB-u sa môžu len fyzické osoby.

4.       Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. si vyhradzuje právo deaktivovať registrovanú osobu s nepravdivými, neexistujúcimi alebo neúplnými údajmi alebo osobu, ktorá nie je fyzická.

5.       Po zaregistrovaní sa, zaregistrovaná osoba vstúpi do SAVOKLUB-u cez prihlásenie a následne v priestore SAVOKLUB-u nájde všetky ďalšie informácie.

6.       Člen SAVOKLUB-u získava okrem možnosti zúčastňovať sa na vzdelávaní a online konzultáciách  realizovaných prostredníctvom Elektronického portálu obstarávania na www.klient.sk, resp. www.e-obstaravanie.sk aj zľavy, ktoré sú poskytované  na akciách organizovaných Slovenskou asociáciou pre verejné obstarávanie (SAVO)  a Inštitútom poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.

7.       Vzdelávanie SAVOKLUB-u spočíva v sprístupnení študijných materiálov v oblasti verejného obstarávania a v možnosti zapojenia sa do diskusií a využívania online konzultácií.

Zaregistrujte sa do SAVOKLUBu!

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Aktuálne
Informácie

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Výzva na účasť v prieskume trhu

Dňa 16.1.2018 sme zverejnili Výzvu na účasť v prieskume trhu na predmet zákazky "Realizácia verejných obstarávaní cez portál EVO" a to na webovej adrese: http://www.klient.sk/Vyzva_na_predkladanie_ ponuk_KLIENT.doc.

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Verejná ponuka spoluprace vo verejnom obstarávaní

Verejným obstarávateľom prioritne z oblasti Bratislavského, Nitrianskeho, Trnavského, Trenčianskeho, Žilinského a Banskobystrického kraja ponúkame výhodnú spoluprácu v oblasti poradenstva a realizácie verejného obstarávania. Bližšie informácie sú k dispozícii tu: http://www.klient.sk/ListPonukaKlient1.pdf

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">K dispozícii školiaci materiál pre registrovaných klientov

V sekcii Školiaci, resp. Pracovný materiál bol zverejnený školiaci materiál z prednášky k novej legislatíve vo verejnom obstarávaní (posledná novela 2015 a nový zákon 2016)

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Zverejnený manuál VO

Registrovaným Klientom je v časti SAVOKLUB/Študijné materiály sprístupnený manuál "Aktuálna prax verejného obstarávania v nadväznosti na zákony č.95/2013 Z.z. účinnú od 1.7.2013 a č.180/2013 Z.z. účinnú od 30.6.2013" z predmetného školenia realizovaného dňa 17.10.2013 v Nitre.

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Top aktuality

POZOR! Na základe identifikácie a odstránenia technických problémov s interaktívnou časťou našich webových stránok, dovoľujeme si týmto požiadať všetkých návštevníkov, ktorí počas posledných štyroch mesiacov zaslali e-mail alebo uskutočnili registráciu do SAVOKLUB prostredníctvom našich webových formulárov, aby úkon opakovane zrealizovali. Ďakujeme a za komplikácie sa ospravedlňujeme.

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Školenia

Neváhajte a zúčastnite sa na školeniach, na ktorých príprave sa podieľa Slovenská asociácia pre verejné obstarávanie a Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávania">Legislatíva

Kompletný súbor aktuálnej legislatívy súvisiacej s verejným obstarávaním.